Rólunk

A társaság 1991. december 20-án alakult, magánszemélyek tulajdonában áll. Jegyzett tőkéje az induláskor 1 M Ft, mely 1999-ben 5 M Ft-ra emelkedett. Az eltelt évek eredményes működése folytán éves árbevételünk 460-510 M Ft-ra nőtt. Vagyonunk meghaladja a 100 M Ft-ot. Az ügyvezető igazgatói széket az alapítástól kezdve Balázs László többségi tulajdonos foglalja el.

Tevékenységeink:
Épületgépészeti Kereskedelem és Kivitelezés

 • A jelen időszakban szükséges minden víz-, gáz-, fűtés- és szennyvíz-rendszerek kiépítéséhez szükséges anyagok kereskedelme.
 • Gázkazánok, gázbojlerek, gázvízmelegítők, radiátorok, szerelvények forgalmazása
 • Háztartási, illetve ipari gáznyomás-szabályozók, gázmérők, szerelvények kereskedelme
 • Gázkészülékek, alkatrészek forgalmazása

Nagykonyhai berendezések üzlete

 • Ipari konyhákba szükséges berendezések forgalmazása, illetve kiépítése az előírásoknak megfelelően

Épületgépészeti kivitelezés

 • Víz-, gáz-, fűtés-, szennyvízvezetékek kiépítése
 • Vízi létesítmények építése
 • Víz-, gáz-, fűtésszerelés
 • Egyéb épületgépészeti szerelés
 • Közművezetékek kiépítése
 • Műszaki felülvizsgálatok elvégzése

A BANU-SZER Kft. egy alföldi nagyváros, Nyíregyháza területén található. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gazdasági, közigazgatási, kulturális központja, illetve megyeszékhely. Nyíregyháza az ország hetedik legnagyobb városa közel százhúszezer lakossal. A város fekvése kedvező, nyolcvan kilométeres körzetben három ország: Románia, Ukrajna, Szlovákia határa található.

 A székhelyül használt ingatlan a belvárostól DNy-ra 1500 m re fekszik a Vasgyár út mentén. A BANU-SZER Kft. környezetében telephelyek, lakóházak, a belváros felé jellemzően családi házak vannak. A BANU-SZER Kft. a tevékenységei végzéséhez is a lehető legmegfelelőbb elhelyezkedéssel rendelkezik, mivel a Nyíregyházát körbe ívelő 4 sávos körgyűrűn található.

Cégismertető

Víz-, gáz-, és szennyvíz és csatornahálózat építése az elosztóvezetéktől a belső szerelésig, lakossági és közületi megrendelő alapján. E tevékenységet Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Borsod-Abaúj-Zemplén megyékre kiterjedően végezzük.

A BANU-SZER KFt KFT. főként alvállalkozói kivitelezőként tevékenykedik, így a kivitelezésekbe igyekszik a helyi önkormányzatok által ajánlott helyi vállalkozókat is bevonni. Az alvállalkozók bevonásának mértéke általában nem haladja meg a 10 %-ot.

A Társaság saját technikai felszereltsége a nagy volumenű közmű- és mélyépítési munkák végzésére alkalmas, több nagyteljesítményű földmunkagéppel, illetve szállító járművekkel rendelkezik.

A Társaság saját dolgozói létszáma 18 fő. A munkálatok operatív irányítását jól felkészült építésvezető, illetve művezető végzi, akik a Társaságnál, illetve korábban hasonló profilú cégeknél nagy gyakorlatra tettek szert.

 

A Banu-Szer Kft. vezetősége felismerte, hogy a magyar gazdaságban, így az épületgépészeti tevékenységből élő vállalkozásoknak is várhatóan alapvető működési feltétele lesz a minőségirányítási rendszer működtetése és folyamatos fejlesztése. Így 2008. márciusában a Kft.  bevezette az ISO 9001/2001 MSZ szabvány szerinti minőségirányítási rendszert, majd szabványváltozásokat tartva sikeresen auditálta az ISO 9001/2015 szabványszám alapján, amit azóta is a folyamatosan felkészült csapata segítségével meg tudott tartani.

A Banu-Szer Kft. részéről szeretnénk megfelelni ügyfeleink elvárásainak.
Tevékenységünk középpontjában a fogyasztó áll. A fogyasztóink igényeinek folyamatos teljesítésére törekszünk, hogy még inkább elnyerjük megrendelőink bizalmát és vevőkörünk újabb, tartós kapcsolatokkal gyarapodjon.

A minőségirányítási rendszer kiépítése és folyamatos fejlesztése biztosítéka a jó minőségben történő munkavégzésnek, vállalkozásunk hatékonyabb működésének is. Egyúttal szeretnénk a jelenleginél nagyobb részesedéshez jutni tevékenységi körünk piacán.

A magas minőségű szolgáltatáson belül kiemelten kezeljük a környezet megóvását, munkavállalóink, dolgozóink munka- és egészségvédelmét.
A fogyasztóinkkal és partnereinkkel kötött szerződéseinknek megfelelő időben és minőségben teszünk eleget, a mindenkori törvényekben és előírásokban szabályozottak szerint.
A rendelkezésünkre álló anyagi, tárgyi eszközöket és személyi állományt minőség-centrikusan, hatékonyan működtetjük. Törekszünk a minden érdekelt számára előnyös, hosszú távú együttműködési kapcsolatok kialakítására. A minőségirányítási rendszerünk működtetésével és folyamatos fejlesztésével a magunk és dolgozóink szemléletét formáljuk, és irányítjuk az igényes és minőségi munkavégzés folyamatos megőrzése és fejlesztése érdekében.

Munkafolyamatainkat szabályozzuk, ellenőrizzük és értékeljük a kapott információk és adatok alapján, annak érdekében, hogy a hibák előfordulását megelőzzük, és új célokat és fejlesztéseket tűzzünk ki. Elkötelezettek vagyunk a folyamatos minőségi fejlődés megvalósításában, a műszaki, technológiai és ügyfélszolgálati feladatok minőségének tökéletesítésében. Támogatjuk és megköveteljük a korszerű szakmai ismeretek elsajátítását és alkalmazását. Rendszeres minőségügyi és szakmai képzéssel, oktatással biztosítjuk a munkatársak felkészültségét és önképzését. Célunk a minőségpolitika megvalósítására képes munkatársi közösség kialakítása.

A Banu-Szer Kft. részéről minden jelenlegi és leendő beszállítónktól, alvállalkozónktól elvárjuk, hogy munkájukat minőségpolitikánknak megfelelően, célkitűzésünket figyelembe véve végezzék. A kivitelezési munkáink I. osztályú, hibamentes, határidőre történő elvégzése, valamint a képződő nyereség folyamatos visszaforgatása az elsődleges eszközünk. A cél eléréséhez a Banu-Szer Kft. folyamatosan bővíti, ezáltal biztosítja a személyi és tárgyi feltételeket.

Minden munkatársunk elkötelezett abban, hogy a minőségirányítási rendszer követelményeinek megfelelő munkával járuljon hozzá a minőségpolitikánk és minőségügyi célkitűzéseink megvalósításához.


Személyi feltételek biztosítása:

Jelenleg tevékenységeink elvégzéséhez 18 főt foglalkoztatunk, melyből 4 fő szellemi, a többi fizikai foglalkoztatású dolgozó.

A dolgozóink rendelkeznek felsőfokú, középfokú  végzettségekkel, illetve a tevékenységek elvégzéséhez 15-20 év szakmai gyakorlattal. Dolgozóink folyamatos képzésben vesznek részt; van minősített KPE hegesztőnk. A minőségirányításhoz saját Belső auditorral rendelkezünk; a munkavédelmi előírások betartásához, betarttatásához munkavédelmi technikus képesítést szerzett egyik dolgozónk.

 

Előző években : Borsod-Abaúj Zemplén megyében Ricse, Nagyrozvágy, Monok, Golop, és Tokaj, térségben szennyvíz építés gravitációs és nyomott rendszerben.

Főbb megrendelőink:
DEPONA KFT
ZEMPLÉNKŐ KFT
TIGÁZ DSO KFT
HARCON ÉPÍTÉSI KFT
NYIR-FLOP KFT
ÖNKORMÉNYZATOK

Főbb szállítók

 1. Víz-, gáz-, szennyvíz anyagokat beszállító társaságok (PANNON PIPE Zrt)
 2. Belvízelvezető rendszer betonelmei (CSOMIÉP Kft.)
 3. GÁZGÉP-HEAT KFT (gázipari termékek)
 4. Elekthermax kft (Nagykonyhai mosogatók)

A társasságunk gépparkja és technikai adotságai lehetővé teszik, hogy egyszerre több akár földrajzilag egymástól távol eső munkahelyen is hatékony, kiváló minőségű munkát tudjon végezni.